หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

  หน้าหลัก > ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ระบบแจ้งเตือนข่าวสารทางอีเมล์
สอบถามข้อมูลบริษัท
   

 รายงานประจำปี 2559.pdf
 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธัญญธร ชลวร (นักลงทุนสัมพันธ์)

Mrs. Thanyathorn Chonlavorn (Investor Relations)

Email : investment@eternalenergy.co.th

โทร. 02-554-8014


�Ҥ��ѹ���


 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.